Retornar

DETCTR01-Arch. Control De Ordenes ,
DETREE01-Arch.de datos detalle de la reexpedicion,
SERREE01-Arch. de detalle de doc de salida reexpedicion,
ENVCTR01-Arch.de Control,


Acerca de Teledespacho

REGIMEN DE REEXPEDICION-ZONAFRANCA

Estructura del CABREE01-Arch.de datos generales de la reexpedicion

NROCAMPO TIPOTAMAŅO DESCRIPCION DUA OBS
1 ANO_ORDEN CARACTER
4
AŅO DE LA ORDEN --- M
2 NUME_ORDEN CARACTER
6
NUMERO DE ORDEN --- M
3 CODI_ADUAN CARACTER
3
CODIGO DE ADUANA --- M
4 REEXPEDI CARACTER
6
NUMERO DE REEXPEDICION --- M
5 ANO_REEXP CARACTER
4
AŅO DE LA REEXPEDICION --- M
6 FECHA NUMERICO
8,0
FECHA --- M
7 RUC_ZOTAC CARACTER
11
DOCUMENTO DE ZOTAC --- M
8 NOMBRE CARACTER
40
NOMBRE --- M
9 DIRECCION CARACTER
40
DIRECCION --- M
10 RUC_TRANS CARACTER
11
RUC DEL TRASPORTISTA --- M
11 PLACA CARACTER
6
PLACA --- M
12 CHOFER CARACTER
40
CHOFER --- M
13 PRECINTO CARACTER
20
PRECINTO --- M
14 PAIS_TRANS CARACTER
2
PAIS DEL TRANSPORTISTA --- M
15 CONSIGNA CARACTER
40
CONSIGNATARIO --- M
16 PAIS_DESTI CARACTER
2
PAIS DE DESTINO --- M
Donde:
  M: Mandatario
  C: Condicional
  N/A: No AplicaAcerca de Teledespacho

16 filas en 250 ms