Retornar

REGDET01-Arch.de Detalle de la Regularizacion,


Acerca de Teledespacho

REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL - DECLARACION JURADA

Estructura del REGHDR01-Arch.de Datos Gener. de la Regularizacion

NROCAMPO TIPOTAMAŅO DESCRIPCION DUA OBS
1 CODI_ADUAN CARACTER
3
CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION --- M
2 ANO_ORDEN CARACTER
4
AŅO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE --- M
3 NUME_ORDEN CARACTER
6
NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE --- M
4 CODI_REGI CARACTER
2
CODIGO DEL REGIMEN (61) --- M
5 TNOMB_ING CARACTER
40
NOMBRE DEL BENEFICIARIO DE LA IMPORTACION TEMPORAL --- M
6 CTIPO_ING CARACTER
1
TIPO DE DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO DE LA IMPORTACION TEMPORAL --- M
7 CDOCU_ING CARACTER
11
NUMERO DEL DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO DE LA IMPORTACION TEMPORAL --- M
8 TNOMB_EXPO CARACTER
40
NOMBRE DEL EXPORTADOR --- M
9 CTIPO_EXPO CARACTER
1
TIPO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR --- M
10 CDOCU_EXPO CARACTER
11
NUMERO DEL DOCUMENTO DEL EXPORTADOR --- M
11 FANNO_EXPO NUMERICO
4,0
AŅO DE LA DECLARACION DE EXPORTACION --- M
12 NNUME_EXPO CARACTER
6
NUMERO DE LA DECLARACION DE EXPORTACION --- M
13 CREGI_EXPO CARACTER
2
CODIGO DEL REGIMEN DE LA DECLARACION DE EXPORTACION --- M
14 NCANT_SERI NUMERICO
4,0
NCANT_SERI --- N/A
Donde:
  M: Mandatario
  C: Condicional
  N/A: No AplicaAcerca de Teledespacho

14 filas en 70 ms